Triton Bay and Banda 2023 Coral Close-ups
img1

Euphyillia

At Langit Terbuka, Namatote
img2

 

 
img3

 

 
img4

 

 
img5

Physogyra

At Neptur, Tayandu
img6

Halomitra

At Neptur, Tayandu
img7

Favia

At Pulau Tengah, Tayandu
img8

Herpolitha

At Pulau Tengah, Tayandu
img9

Hydnophora

At Pulau Tengah, Tayandu
img10

Symphyllia

At Pulau Tengah, Tayandu
img11

Pocillopora

At Pulau Tengah, Tayandu
img12

 

 
img13

Coral Polyps

At Pulau Tengah, Tayandu
img14

Favites

At Pulau Tengah, Tayandu
img15

Porites

At Pulau Tengah, Tayandu
img16

Echinoderm

At Pulau Tengah, Tayandu
img17

Halomitra (probably)

At Pulau Tengah, Tayandu
img18

Coral Polyps

At Pulau Tengah, Tayandu
img19

 

 
img20

Mycedium

At Pulau Tengah, Tayandu
img21

 

 
img22

 

 
img23

 

 
img24

 

 
img25

Probably Favites

At Pulau Pisang, Banda
img26

 

 
img27

Physogyra

At Pulau Pisang, Banda
img28

 

 
img29

 

 
img30

 

 
img31

 

 
img32

Diploastrea

At Kraka, Banda
img33

 

 
img34

 

 
img35

Coral Polyps

At Tanjung Noret, Banda Run
img36

Pachyseris

At Nailaka Wall, Banda Run
img37

Pachyseris

At Nailaka Wall, Banda Run
img38

Gardinoseris

At Nailaka Wall, Banda Run
img39

 

 
img40

Favia

At Nailaka Wall, Banda Run
img41

Acropora

At Tanjung Noret, Banda Run
img42

Symphyllia

 
img43

Symphyllia

 
img44

Symphyllia

 
img45

Favia or Montastrea

At Barat Lava Flow, Banda
img46

Platygyra

At Suangii, Banda
img47

Galaxea

At Suangii, Banda
img48

Acropora

At Kraka, Banda
img49

 

 
img50

 

 
img51

 

 
img52

 

 
img53

Diploastrea

At Amet Point, Nusa Laut
img54

Porites

At Amet Point, Nusa Laut